Coaching

Voor coaching ontvangt Wegwijser kinderen en jongeren die (uitzonderlijk) hoogbegaafd zijn.

Het opvoeden van een (uitzonderlijk) hoogbegaafd kind brengt heel wat extra uitdaging mee. De zorgen van ouders worden immers groter wanneer ze een kind hebben dat met zijn intellectueel en affectief functioneren de wereld scherper waarneemt. Daarom kunnen ook ouders bij Wegwijser terecht.

Op school kunnen moeilijkheden ontstaan omdat deze kinderen snel begrijpen en weinig herhaling nodig hebben, mogelijk interpreteren deze kinderen de leerstof ook verkeerd. Bovendien wordt school vaak als saai ervaren omdat de leerstof niet tegemoetkomt aan hun interesses en behoeften. Daarbij voelen deze kinderen en jongeren zich vaak ongemakkelijk, onbegrepen, verstikt en zelfs in paniek wanneer ze de ruimte niet krijgen om verder te gaan dan het traditionele. Bij Wegwijser kan je daarom ook terecht voor schooladvies.

 

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren bij Wegwijser kiezen een of meerdere doelen, al dan niet in overleg met hun ouders. In sessies van een uur wordt gewerkt rond de besproken doelen. De inhoud wordt steeds afgestemd op het individu waardoor elke sessie maatwerk is. Er wordt gewerkt aan inzicht in zichzelf, hoogbegaafdheid, mindset, faalangst of welke nood er wordt ervaren. De uitkomsten van de sessie zijn het resultaat van een natuurlijk proces waarbij niets wordt opgelegd.

Tijdens de sessies wordt vertrokken vanuit de basisnoden ABC, Autonomie, verBinding en Competentie.

Er is ruimte om gedachten en gevoelens te ontwarren en tot verbinding met zichzelf te komen.

Een kind heeft om werkelijk zichzelf te kunnen zijn een reëel zelfbeeld nodig alsook vaardigheden als zelfsturing en zelfredzaamheid. Wegwijser maakt deze kinderen en jongeren dan ook graag wegwijs in wat het betekent om hoogbegaafd te zijn en bekijkt graag samen welke weg ze hiermee willen inslaan.

Het is belangrijk om te weten dat je (uitzonderlijk) hoogbegaafd bent omdat het verklaart wie je bent. Wanneer kinderen en jongeren hun (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid niet (h)erkennen zou dit  verwarring, zelftwijfel, angst of depressie kunnen veroorzaken. Het is noodzakelijk te erkennen dat je brein anders werkt en je intensiteitsniveau anders is dan de norm. Als deze kinderen en jongeren dit niet erkennen, lopen ze het risico met een gevoel van onbehangen rond te lopen en bij het zoeken naar intensiteit en complexiteit de verkeerde keuzes te maken (relaties, school, werk).

 

Opvoedingsondersteuning voor ouders

Het opvoeden van een hoogbegaafd kind brengt heel wat extra uitdaging met zich mee. Elk kind is uniek en elke ouder is dat ook, dat maakt van opvoeden maatwerk. Vanuit respect voor jullie eigenheid gaat Wegwijser graag mee op zoek naar het pad dat bij jullie past. 

 

School is saai

Omdat Wegwijser vindt dat voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen dezelfde rechten van toepassing zijn die gelden voor andere kinderen zoals het recht op passend onderwijs is schooladvies mogelijk.

Een (uitzonderlijk) hoogbegaafd kind leert anders. Vaak verwerken deze kinderen informatie vanuit het geheel, net zoals beelddenkers. Dit sluit niet aan bij het talige onderwijs. Hoogbegaafde kinderen die zich niet erkend voelen, kunnen onderpresteren en mogelijk een slecht zelfbeeld en faalangst ontwikkelen.

Hoogbegaafdheid is niet hetzelfde als goede cijfers halen op school. Wat dan wordt vergeten is dat hoogbegaafde kinderen zich dagelijks moeten aanpassen aan een andere manier van lesgeven en een minder complex denkniveau. Leerkrachten zouden op de hoogte moeten zijn van de karakteristieken van deze jongeren, dan begrijpen ze ook hun intensiteit beter.

Hoogbegaafde kinderen worden vaak niet herkend omdat ze vaak onderpresteren en blijven vaak onderpresteren omdat ze niet (h)erkend worden.

 

Basisnoden ABC

Autonomie is de behoefte om jezelf te kunnen zijn, individuele vrijheid te ervaren.

Verbinding is de behoefte erbij te horen en veilige verbinding aan te gaan met zowel jezelf als de ander. 

Competentie gaat over het ervaren van succes, je mogelijkheden, geloof in jezelf en vertrouwen.

Vogens de zelfdeterminatietheorie moet aan deze psychologische basisbehoeften worden voldaan om optimaal te kunnen functioneren en je goed te voelen. Ook de motivatie van kinderen en jongeren om bepaalde doelen te bereiken hangt af van de bevrediging van deze behoeften.