Externe plusklas

Hoogbegaafdheid is iets heel anders dan op school laten zien dat je goed kunt leren. De meeste (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen kunnen inderdaad goed leren maar kunnen dat niet steeds laten zien in een reguliere klas. Deze leerlingen krijgen wel eens verrijkingsopdrachten, maar voor veel (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen die probleemoplossend kunnen denken en bijzonder creatief zijn, is verrijking die alleen bestaat uit het uitrekken van de bestaande onderwerpen net beperkend. 

Belangrijk is bovendien dat deze jongeren niet alleen verrijkingsopdrachten krijgen. Alleen cognitief uitgedaagd worden is eenzijdig en onvoldoende voor hoogbegaafde jongeren.

Eenzijdige focus op cognitieve capaciteiten kan bij deze kinderen en jongeren zorgen voor disbalans. 

Wegwijser biedt een plusklas aan waar (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren in plaats van extra werk, ander werk krijgen.

 

De plusklas van Wegwijser biedt verbredend, verrijkend en verdiepend werk waarbij kinderen en jongeren de ruimte krijgen om tot verbinding met zichzelf en de ander te komen, blokkades te doorwerken en behoeften te (v)erkennen.

motiveren

Motivatie is het begin. Net als bij coaching wordt daarom vertrokken vanuit de basisnoden ABC, Autonomie, verBinding en Competentie. 

Om vanuit intrinsieke motivatie te leren, wordt er projectmatig gewerkt rond thema’s waarbij de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.

Bedoeling is de kinderen hun motivatie en enthousiasme voor leren te laten (terug)vinden, te leren omgaan met hun intense emoties, zich leren comfortabel voelen bij wie ze zijn en vaardigheden aanleren om hun potentieel te realiseren.

Vaardigheden

Het denkvermogen wordt gestimuleerd alsook nieuwsgierigheid en verbeelding. Hindernissen worden kansen en het kind wordt gestimuleerd om te proberen en te durven misukken. Blokkades worden op een speelse manier doorwerkt en wordt er aan de slag gegaan met de leerkuil.

Tijdens de uitwerking worden er tal van zij-opdrachten aangeboden (creatief, filosofisch, wiskundig, talig, ..) die verschillende vaardigheden oefenen.

Bij creatief werk gaat het om prestaties waarbij veerkracht en doorzettingsvermogen belangrijk zijn, beide onderdeel van een op groei gerichte mindset.

Spel en filosoferen zijn ideale activiteiten om te werken rond de drie denkvaardigheden van Sternberg.

complex en uitdagend

De aangeboden projecten bestaan uit opdrachten die een beroep doen op het hogere orde denken. Voor deze opdrachten zijn de vaardigheden analyseren, evalueren en creëren nodig. Het zijn daarom opdrachten die stimuleren om verder en meer kritisch na te denken en discussie te ontlokken.

De Taxonomie van Bloom is tijdens de plusklaswerking een handig instrument om verrijking voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren concreet vorm te geven omdat zij meer nood hebben aan complexe en uitdagende leeractiviteiten waarin ze hun hogere orde denkvaardigheden kunnen gebruiken en verbeteren.

Intensiteit

Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben vaak een grote intensiteit (Dabrowski). Het is belangrijk dat ze hierover leren omdat deze intensiteit een grote bron van vreugde kan zijn maar ook kan zorgen voor wrijving met de omgeving als deze niet begrepen wordt.

ont moeten en ontmoeten

In de externe plusklas ontmoeten deze kinderen en jongeren bovendien ontwikkelingsgelijken, een feest van (h)erkenning waar ze vaak nood aan hebben.

Tijdens de samenwerking wordt niets opgelegd. De uitkomsten zijn het resultaat van een natuurlijk proces. Kinderen en jongeren mogen kiezen om individueel of samen te werken.

 

Basisnoden ABC

Autonomie is de behoefte om jezelf te kunnen zijn, individuele vrijheid te ervaren.

Verbinding is de behoefte erbij te horen en veilige verbinding aan te gaan met zowel jezelf als de ander. 

Competentie gaat over het ervaren van succes, je mogelijkheden, geloof in jezelf en vertrouwen.

Vogens de zelfdeterminatietheorie moet aan deze psychologische basisbehoeften worden voldaan om optimaal te kunnen functioneren en je goed te voelen. Ook de motivatie van kinderen en jongeren om bepaalde doelen te bereiken hangt af van de bevrediging van deze behoeften.

De leerkuil

De leerkuil kan best gezien worden als een metafoor voor het gevoel wanneer je uit je comfortzone stapt om complexe ideeën te onderzoeken. Deze uitdaging draagt bij aan veerkracht, wijsheid en geloof in jezelf. Als je iets doet wat je al kunt ben je aan het oefenen. De leeruitdaging brengt je aan het wankelen en bevordert een op groei gerichte mindset. Het geeft kinderen en jongeren de kans om na te denken over hun eigen leerproces en doorzettingsvermogen.

Mindset

Mindset is de overtuiging die je hebt over je talenten en kwaliteiten. Wanneer je het gevoel hebt dat je talenten en kwaliteiten onveranderlijk zijn, heb je het gevoel slim te zijn wanneer je iets snel en perfect doet. Gaan dingen lastiger, ga je die misschien uit de weg uit angst om fouten te maken. Kinderen en jongeren met een vaste mindset vinden fouten maken vreselijk. Een inspanning moeten leveren impliceert voor hen dat ze er eigenlijk niet goed in zijn.

Kinderen en jongeren met een groei mindset gaan ervan uit dat je altijd kunt leren. Fouten maken hoort erbij en daar kun je van leren. Kinderen met een groei mindset geven niet op wanneer ze een inspanning moeten leveren. Wil je kinderen optimaal hun talenten laten benutten dan is het belangrijk dat ze zich bewust zijn van hoe ze leren, fouten mogen maken en doorzettingsvermogen hebben.

Denkvaardigheden van Sternberg

Mensen denken op verschillende manieren. Volgens Sternberg heeft elk individu een voorkeur voor analytisch, praktisch of creatief denken. Iedereen beschikt over deze vaardigheden maar heeft een duidelijke voorkeur voor een of twee van deze manieren. Door kinderen en jongeren uitleg te geven en inzicht te geven in hun eigen denkvoorkeur kunnen ze zelf kiezen of ze hun sterke kant ontwikkelen of juist nieuwe vaardigheden oefenen.

Taxonomie van Bloom

Het verschil in lagere en hogere orde denken is weergegeven in de taxonomie van Bloom. Omdat (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren snel leren hebben zij vaak minder nood aan instructie en oefentijd. Deze kinderen en jongeren hebben nood aan complexe en uitdagende leeractiviteiten waarin ze hun hogere denk orde denkvaardigheden kunnen gebruiken en verbeteren.

Dabrowski

Dabrowski beschreef deze intensiteit van (uitzonderlijk) hoogbegaafden als prikkelgevoeligheid en spreekt over overexcitabilities (zintuiglijk, intellectueel, emotioneel, verbeeldend en psychomotorisch).

Wanneer

Voor kinderen en jongeren van 1ste leerjaar t/m 3de leerjaar op vrijdagvoormiddag

4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 13/12 en 20/12 telkens van 9u tot 12u

 

Voor kinderen en jongeren van 4de leerjaar t/m 6de leerjaar op vrijdagnamiddag

4/10, 18/10, 8/11, 22/11, 13/12 en 20/12 telkens van 13u tot 16u

 

Voor jongeren van de eerste en tweede graad secundair onderwijs

27/9, 11/10, 25/10, 15/11 en 29/11 telkens van 9u tot 15u

 

Wegwijser gelooft als externe plusklas in het belang van een goede samenwerking met de school van uw zoon/dochter. De school van uw zoon/dochter kan een code P gebruiken (gewettigde afwezigheid voor persoonlijke redenen met voorafgaande goedkeuring van de schooldirectie).

 

Waar

Wegwijser, Spartalaan 20 in Zoersel

 

prijs

Lagere school 450€ incl. btw voor de reeks

Secundair 650€ incl. btw voor de reeks