Je kind is (uitzonderlijk) hoogbegaafd? Je bent zelf (uitzonderlijk) hoogbegaafd? Wat nu?

 

Over hoogbegaafdheid is veel geschreven maar wat is het?

Een IQ van 130 of meer betekent een bovengemiddelde intelligentie, wat een belangrijk onderdeel is van hoogbegaafdheid. Maar hoogbegaafd zijn betekent veel meer dan hoog intelligent zijn. Hoogbegaafdheid is een manier van zijn. Hoogbegaafdheid is dan ook niet te vatten op één wijze. Net daarom is er geen standaardformule en is de start bij iedere coaching steeds het kind of de jongere. Elke sessie is dus maatwerk.

Wegwijser maakt kinderen en jongeren graag wegwijs in het vinden van hun eigen wegwijzer vanuit verbinding en authenticiteit.

 

Hoogbegaafde kinderen en jongeren zijn intens, gevoelig, creatief, spontaan, enthousiast, interessant, betrokken en meer. Ze hebben bijzondere mogelijkheden en staan voor bijzondere uitdagingen omdat ze complex denkend en intens voelend zijn. Ze stellen autoriteit wel eens in vraag en hebben nood aan autonomie. 

Hoogbegaafdheid is dus iets heel anders dan op school laten zien dat je goed kunt leren De meeste hoogbegaafde kinderen en jongeren kunnen goed leren maar zullen dat niet steeds laten zien in een reguliere klas. Op school krijgen deze jongeren wel eens verrijkingsopdrachten, maar voor veel hoogbegaafde kinderen die probleemoplossend kunnen denken en creatief zijn is verrijking die bestaat uit het uitrekken van de bestaande onderwerpen net beperkend. Alleen cognitief uitgedaagd worden is eenzijdig en onvoldoende.

Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben een IQ score van 145 en meer maar ook hier is dat een veel te beperkt beeld om naar uitzonderlijke hoogbegaafdheid te kijken. Deze kinderen en jongeren worden getypeerd door extreme overprikkelbaarheden en doorlopen een asynchrone ontwikkeling. Ze doen aan meta-denken, zijn onverzadigbaar, hebben een extreem energieniveau en een brede emotionele waaier.

Wegwijser maakt kinderen en jongeren dan ook graag wegwijs in wat het betekent om (uitzonderlijk) hoogbegaafd te zijn.

 

Het is belangrijk voor deze kinderen en jongeren om te weten dat ze (uitzonderlijk) hoogbegaafd zijn, te (h)erkennen dat hun brein anders werkt en intensiteitsniveau anders is dan de norm. Het verklaart wie ze zijn, dit niet erkennen zou verwarring, zelftwijfel, angst of depressie kunnen veroorzaken. Als kinderen en jongeren hun (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid niet (h)erkennen, lopen ze het risico met een gevoel van onbehangen rond te lopen en bij het zoeken naar intensiteit en complexiteit de verkeerde keuzes te maken (relaties, school, werk en meer).

Wegwijser gelooft in de kracht en eigenheid van elk individu en vindt het belangrijk dat een kind of jongere mag zijn wie het is.