Psycho educatie

 

Iedereen heeft om werkelijk zichzelf te kunnen zijn een reëel zelfbeeld nodig alsook vaardigheden als zelfsturing en zelfredzaamheid. Het is belangrijk om te weten dat je hoogbegaafd bent omdat het verklaart wie je bent. Als kinderen en jongeren deze hoogbegaafdheid niet (h)erkennen lopen ze het risico met een gevoel van onbehagen rond te lopen en bij het zoeken naar intensiteit en complexiteit verkeerde keuzes te maken.

Het is noodzakelijk voor hoogbegaafde kinderen en jongeren dat ze (h)erkennen dat hun brein anders werkt en intensiteitsniveau anders is dan de norm voor ze gaan berusten, zich aanpassen, zich onzichtbaar maken, exploderen of psychosomatische klachten vertonen.

Tijdens het traject ontmoeten de kinderen en jongeren bovendien ontwikkelingsgelijken en de (h)erkenning waar ze vaak nood aan hebben.

Voor wie

Kinderen en jongeren van het 1e tot en met het 6e leerjaar

Jongeren van het 1e en 2e jaar secundair onderwijs

Traject in kleine groepjes om maximaal tegemoet te kunnen komen aan individuele noden

Doel

  • zelfinzicht bijbrengen
  • wat betekent het om hoogbegaafd te zijn
  • op een interactieve manier tools aanleren

Het traject wordt begeleid door mezelf, Eve, en Elke Beliën van L-aTent

duur

3 voormiddagen voor leerlingen van de lagere school

3 namiddagen voor leerlingen secundair onderwijs

Wanneer

24/1, 31/1 en 7/2 voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar

28/2, 6/3 en 13/3 voor kinderen van het 3e en 4e leerjaar

16/4, 23/4 en 7/5 voor kinderen van het 1e en 2e leerjaar

16/4, 23/4 en 7/5 voor jongeren 1e en 2e jaar secundair onderwijs

 

Waar

Groepstraject psycho educatie 5e en 6e leerjaar gaat door in Turnhout, L-aTent, Steenweg op Zevendonk 69/5

Groepstraject psycho educatie 3e en 4e leerjaar gaat door in Turnhout, L-aTent, Steenweg op Zevendonk 69/5

Groepstraject psycho educatie 1e en 2e leerjaar gaat door in Zoersel, Wegwijser, Spartalaan 20

Groepstraject psycho educatie 1e en 2e jaar secundair onderwijs gaat door in Zoersel, Wegwijser, Spartalaan 20

Tarief

gratis via eerstelijnszorg